Hund og børn

Lær dit barn sikker omgang med hunde 

Formålet med “Hej hund” er, at børn gennem viden og leg skal have et godt og sikkert forhold til hunde. Samvær med hunde og andre familiedyr er gennem forskning dokumenteret, at give børn en lang række sociale færdigheder, der er en fordel resten af livet.

Al erfaring viser, at viden og forståelse af hundens adfærd mindsker risikoen for at børn bliver bidt, når det omgås familiehunden og andre hunde.

Børn og bidskader
Der er mange årsager til bidskader, og det kan både have at gøre med den enkelte hund, det enkelte barn, selve situationen og omgivelserne. Derfor er det vigtigt, at du som forældre altid er opmærksom, når dit mindreårige barn leger med og omgås hunde – også hunde, som barnet kender godt. Erfaringer viser, at børn oftest bliver bidt af hunde, de kender, og at skaderne som regel sker i deres eget hjem. Sikker omgang med hunde er derfor noget, der kan og bør trænes som en del af opdragelsen.
Små børn og hunde bør ikke være alene sammen i lang tid – og slet ikke hvis de er lukket inde i et lille rum eller en bil. Hundens naturlige adfærd vil nemlig være at gå væk – hvis den ikke er fanget i et lille rum.

Bidskader rammer alle
Bidskader rammer alle aldersgrupper og er nogenlunde jævnt fordelt, dog udsættes personer over 60 år lidt sjældnere for hundebid. Du kan læse mere detalieret om bidskaderne her:
Skaderne er sjældent alvorlige, men forskrækkelsen er naturligvis alvorlig nok i sig selv for både forældre og børn. Ca. 2% af alle registrerede tilfælde fører til indlæggelse, og indlæggelserne sker især for de mindste børn (0-5 år). Dette kan muligvis skyldes, at bidskader hos helt små børn oftest sker i hovedet/ansigtet. Statistikken over registrerede hundebid gik i en periode markant ned og er nu forholdsvis konstant. Antallet af registrerede bidskader ligger på ca. 5000 om året. Med ”Hej hund” programmet håber, vi at kunne bidrage til at få tallet til at gå yderligere ned.

At forstå dyr
Et menneske, der fra barnsben har lært at forstå dyr og omgås andre levende væsner med respekt og nysgerrighed, har adgang til en næsten uudtømmelig kilde af positive oplevelser og relationer med dyr. At lære barnet forståelse for dyr er en god ”investering” og er med til at forme barnet og give det nogle gode redskaber til at begå sig i verden.

Sikkert samvær forebygger uheld
Hunden er det mest populære kæledyr i Danmark – skarpt efterfulgt af katten. Børn og dyr har meget at give hinanden, men den gensidige respekt, tillid og forståelse mellem børn og dyr er ikke medfødt. Børn skal lære, hvordan de opfører sig over dyr – præcis som de skal lære de forskellige spilleregler, der gælder i trafikken, forhold til deres søskende, forældre, kammerater og ”fremmede” mennesker. Den tid, du lægger i at lære dit barn god og sikker omgang med dyr, er godt givet ud. Den forebygger problemer/skader og lægger højst sandsynligt bunden til en dybtfølt kærlighed til dyr, som barnet kan have glæde af hele livet.

Blå Hund.

Omdrejningspunktet i programmet er et spil, Blue Dog eller Blå Hund, der er specielt udviklet og testet til børn mellem 3-8 år.

For den voksne kan spillet virke en smule langsomt. Men undersøgelser, test og erfaring viser, at selv små børn har et stor udbytte af spillet og lærer om hunden gennem leg.

Forskningen viser, at små børn mellem tre og otte år har en tendens til at behandle familiehunden, som om den var et barn. ”Hej hund” programmet er skabt til forebyggelse af bidskader mod små børn, der endnu ikke har lært at forstå hundens sprog. Forskningen viser nemlig også, at små børn er dårlige til at forstå hundens signaler. De ser på hundens hoved og ansigtsudtryk – og ikke på hele hundens kropssprog. Af samme grund har mindre børn svært ved at skelne mellem en bange hund og en glad hund.

”Hej hund” spillet kan hjælpe barnet til at forstå hundens sprog og signaler bedre. Spillet skaber anledning til en meget konkret snak mellem børn og forældre om, hvordan man omgås familiehunden på den sikreste måde i helt almindelige hverdagssituationer – situationer, som alle hundefamilier oplever gang på gang, og som kan falde uheldigt ud, hvis ikke børnene forstår hundens sprog og har lært de otte simple regler om, hvordan de bedst omgås hunde.

Prøv spillet her..

Klik her for at læse meget mere.

Skriv en kommentar