Rally-0

Rally lydighed eller Rally-O er startet for at lave et sjovt alternativ til alm. lydighedsarbejde. Det er vigtigt at hunden synes det er sjovt, det fremmer appellen, og arbejdsiveren.

Hund og fører gennemfører en bane i nummer rækkefølge, der er designet af en rally dommer. Dommeren starter parret, hvorefter hund og fører gennemfører en bane med bestemte øvelser i eget tempo. Det gælder dog om at være hurtigst med færrest fejl.Hver af disse øvelser er angivet med et skilt (10-20 stk. alt efter niveau), der viser, hvad man skal gøre. Bedømmelsen er ikke så streng som ved traditionelle lydighedsprøver.
I Rally lydighed må man meget af det, man ikke må til alm. lydighedsprøver, og det gælder i alle 3 klasser.
Man må tale lige så meget med sin hund man vil – men kun pænt, taler man grimt, bliver der trukket i point! Man må også bruge kropssprog, tegn og klap på låret – alt det man vil, bortset fra at røre ved hunden, og godbidder bruges kun under træningen, dem må man ikke bruge ved en prøve.
Der skal være et samarbejde mellem hund og fører, både under og mellem øvelserne, men der kræves f.eks. ikke en perfekt plads position.
Hunden skal dog være under kontrol og indenfor en afstand af ½ meter fra føreren. Skiltene må ikke berøres undtagen af en logrende hale og linen må ikke være stram.

Det er dommeren, der laver banen, som er ny hver gang, deltagerne stifter først kendskab til den umiddelbar før prøven.Inden en prøve går dommeren banen igennem efterfulgt af alle deltagerne i den pågældende klasse men uden hunde.

Der er 3 klasser:

Begynderklassen:
Hunden skal være i snor. Her er mellem 10 og 15 skilte, hvoraf højst 5 må være stationære – ingen spring.

Viderekomne:
Her er mellem 12 og 17 skilte, hvoraf højst 7 må være stationære, der må være 1 spring.

Ekspert:
Her er mellem 15 og 20 skilte, og også her må højst 7 af dem være stationære, der må være 2 spring.

I begynderklassen skal hunden være i snor, i de øvrige er den uden.
Der er 3 forskellige spring, som kan bruges i flæng: Det spring, som vi kender fra alm. dressur, spring over en pind på 2 springstøtter som i agility, og et længdespring
Der tages tid på gennemførelsen af banen.
Alle starter med 100 points og så bliver der fratrukket points for fejl.

Du kan læse meget mere om Rally lydighed på www.rally-lydighed.dk

Skriv en kommentar